Политика за поверителност

Адвокатско съдружие „Мусева и Иванов“ обработва личните Ви данни в съответствие с изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент на ЕС 2016/679) и Закона за защита на личните данни.

С оглед спазването на нормативните изисквания, с настоящата политика за поверителност, Адвокатско съдружие „Мусева и Иванов“ представя информация за вашите права, типа лични данни, които биват събирани, основанието за тяхното обработване, начините на тяхното съхранение и използване, както случаите, в които те биват предоставяни на трети лица.

Съгласно чл. 4 от Регламент на ЕС 2016/679, „лични данни“ е всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

Съгласно задълженията ни по Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета („Общият Регламент относно защитата на данните”), Адвокатско съдружие „Мусева и Иванов“ гарантира, че обработването на лични данни като име, адрес, телефон, имейл адрес, винаги ще бъде в съответствие с Регламента и българското законодателство сферата на защита на личните данни.

Събиране и използване на лични данни

Адвокатско съдружие „Мусева и Иванов“ събира горепосочената информация само и единствено във връзка с подготовката на сключване или самото сключване на договор, неговото изпълнение или ако данните са предоставени след даването на изрично, свободно и информирано съгласие за тяхното използване.

Личните данни, които събираме

Посредством нашия формуляр за запитване, както и в случаите на последващата електронна кореспонденция, ние събираме следните данни:

В конкретни случаи, съобразно изискванията на съответната юрисдикция и правила на конкретната авиокомпания, може да се наложи предоставянето на копие на международен паспорт или лична карта, с оглед удостоверяване принадлежността на представлявания като страна по договора за превоз. Същата информация ще се предоставя само и единствено при липса на противоречие с приложимото законодателство.

Как използваме вашите лични данни и на какво правно основание?

Правното основание за обработването на горепосочените лични данни е чл. 6, параграф 1, буква б) от Регламента, във връзка с предприемане на стъпки по искане на субекта на данните, преди сключването на договор.

По-специално, услугите, които предоставяме и за изпълнението на които се налага сключването на договор, предполагат подаването на определена информация от Ваша страна. Тези услуги са отправянето на доброволна покана за плащане и в определени случаи – на процесуално представителство, във връзка със съдебното претендиране на дължимите обезщетения.

Адвокатско съдружие „Мусева и Иванов“ обработва личните данни с вашето съгласие, с цел проверка на фактическата обстановка, зададена от Вас и предоставяне на консултация, във връзка с възможностите за успех при отправяне покана за доброволно изпълнение или предявяване на иск за съдебното му събиране.

В случай че е необходима допълнителна информация за изясняване на фактическата обстановка, вие може да бъдете потърсени отново, като личните данни, които предоставите допълнително, ще бъдат обработвани на същото основание.

Цели на обработването на лични данни

Личните данни, които предоставяте на Адвокатското дружество, въз основа на посочените основания, се обработват само и единствено в съответствие с целите в настоящата Политика и не подлежат на профилиране при условията на автоматична обработка.

Вашите лични данни няма да бъдат използвани за рекламни или маркетингови цели, както и няма да бъдат предоставяни на трети лица, освен в определени случаи: когато това е предвидено в закон; ако това бъде поискано по надлежен начин от компетентен държавен или съдебен орган; когато сме получили Вашето изрично съгласие за това.

Посочените от Вас данни се съхраняват за целите на осъществяването на обратна връзка с Вас, с оглед упълномощаването ни за представителство при предявяване на Вашите претенции към съответния авиопревозвач за доброволно плащане на дължимото обезщетение или с оглед процесуалното представителство за осъществяване съдебното събиране на Вашето обезщетение, в случай, че имате право на такова.

Чрез предоставянето на личните си данни, вие осъществявате изискването за Вашата персонализация за целите на сключването на договор за извършване на определени правни действия. По силата на този договор, ние ще можем да предоставим услугата за представителство пред съответната авиокомпания.

Срок на съхранение на предоставените данни

Адвокатско съдружие „Мусева и Иванов“ съхранява Вашите данни съобразно предвидените в закона срокове. Основният критерий, по който ще определим продължителността на обработката, е времето, за което е необходима информацията за целта или целите, за които се използва.

В случаите, в които не се стигне до сключване на договор след запитване от Ваша страна посредством формуляра за запитвания, то личните ви данни ще бъдат изтрити.

В случаите, в които сключим договор с Вас, Вашите лични данни, предоставени за изпълнението на договора, ще бъдат съхранявани само за срока на изпълнение на същия.

Техническа сигурност относно защитата на лични данни

Адвокатско съдружие „Мусева и Иванов“ е въвело всички технически и организационни мерки, необходими за обработката и защитата на личните данни в съответствие с Регламент на ЕС 2016/679 и приложимото българско законодатлство.

Предприетите мерки съответстват на конкретните рискове, свързани с обработката и съхранението на предоставените лични данни, организационно и технически е подсигурено предпазването на Вашите данни от загуба, изменение, кражба или неправомерен достъп на неоторизирани за това трети лица.

Автоматично събиране на данни

Нашият сайт използва Гугъл Аналитикс, услуга за интернет анализ на Гугъл. Гугъл Аналитикс използва конкретна бисквитка дава възможност за анализ на начина, по който използвате сайта. Информацията относно използването на сайта, г се прехвърля на сървър на Гугъл и се съхранява там. Ролята на Гугъл Аналитикс на този сайт включва кода „gat._anonymizeIp();“, за да гарантира анонимния запис на IP адреси. С оглед анонимността на IP адресите, посещаващи този сайт, Вашият IP адрес е съкратен от Гугъл.

Гугъл използва тази информация от наше име, за да анализира начина, по който използвате сайта и да изготвя отчети за активност по сайта и да предоставя допълнителни услуги, свързани с използването на сайта и използването на интернет на оператора на сайта. IP адресът, който се прехвърля на Гугъл от Вашия браузър, не се консолидира с други данни от Гугъл. Можете да предотвратите съхраняването на бисквитки чрез настройка на софтуера на браузъра си. Освен това можете да предотвратите записа от страна на Гугъл на данни, свързани с начина, по който използвате сайта, генерирани от бисквитката (включително Вашия IP адрес) и записа на тези данни чрез сваляне и инсталиране на plug-in за браузъра от линка http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Можете да откриете допълнителна информация за тези условия и за защита на данните и на http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

Бисквитки

За да улесним използването на нашия интернет сайт, ние използваме „бисквитки”. Бисквитките са малки файлове с данни, които се съхраняват на твърдия диск на Вашия компютър от Вашия браузър и са необходими за използването на нашия интернет сайт. Използваме бисквитки, за да разбираме по-добре как хората използват сайта ни и да осигурим подобрена навигация. Бисквитките ни помагат да видим например дали дадена страница на сайта ни вече е била посетена. Бисквитките също така ни дават информация за това дали вече сте посещавали сайта или сте нов посетител. Бисквитките не съхраняват лични данни и не събират друга информация, която би могла да ви идентифицира. Ако не искате да получавате бисквитки, моля конфигурирайте своя интернет браузър да изтрие всички бисквитки от хард диска на компютъра Ви, да блокира бисквитките или да Ви предупреждава преди съхраняването на бисквитка.

С натискането на чекбоксовете по-долу, имате възможност да изключите бисквитките, които в сайта се използват за:

Събиране на статистическа информация (напр. Google Analitics).

Използваните в сайта бисквитки са следните:

Правата Ви като субект на данни

При желание от Ваша страна за упражняване на някое от долупосочените права, можете да изпратите съответното заявление за това с точното си искане на следния имейл адрес: personaldata@obezshtetenie.eu.

Съгласно Регламент на ЕС 2016/679, всеки субект на лични данни има следните права:

1. Право на достъп

Имате право да разберете безплатно какви ваши данни обработваме, както и дали обработваме такива.

2. Право на коригиране

В случай на несъответствие между Вашите данни и тези, които ние обработваме, вие имате право да поискате да коригираме без ненужно забавяне всички данни, които се съхраняват от нас и са неточни.

3. Право на ограничаване на обработката

При ограничени обстоятелства, вие имате право да заявите ограничаване или блокиране обработката на определени данни. Такива случаи са необходимостта от проверка точността на Вашите лични данни, основанието за обработка или незаконността на обработването им.

4. Право на изтриване

В случаи, че основанието за обработване е отпаднало, вие имате право да заявите изтриване на всички данни, обработвани от нас.

5. Право на преносимост на данните

В случай че искате да използвате личните си данни, предоставени електронно, за същата услуга, но от друг доставчик, вие имате право да заявите предаването им на друг доставчик в машинно четим формат. Това право се прилага само за данните, които сте ни предоставили с Вашето съгласие.

6. Право на възражение

В случай, че не сте съгласни с начина, по който обработваме Вашите лични данни, имате право да заявите своето възражение.

Това право се прилага само за данните, обработването на които е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора, както и за данни, обработването на които е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите на субекта на данни.

7. Право на оттегляне на съгласието

При предоставянето на данни въз основа на Вашето съгласие, вие имате правото по всяко време да заявите оттегляне на съгласието за обработка на конкретния вид лични данни.

8. Право на жалба

В случай че не сте доволни от начина, по който е администрирано заявлението, подадено от Вас, във връзка с някое от горепосочените права или смятате, че не обработваме правомерно личните Ви данни, то вие имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, която е надзорният орган,отговарящ за прилагането на Регламент на ЕС 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

КОНТАКТИ НА КЗЛД

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Център за информация и контакти – тел. 02/91-53-518

Приемна – работно време 9:00 – 17:30 ч.

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg

С оглед актуализирането на настоящата Политика за поверителност, тя може да бъде променяна изцяло или частично, във всеки момент, без специално известяване.

Моля, проверявайте периодично актуалността на настоящата Политика, като датата на последната актуализация ще бъде посочвана.

Последна промяна: 25.05.2018